Uppgiftspolicy

Personuppgifter

Det är mycket viktigt för oss på RC Delar att du som kund skall känna dig 100 % trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan se och ändra dina personuppgifter inne på ditt kundkonto i webbutiken. Där kan du ändra ex. användarnamn, lösenord, telefonnummer, namn, adress, e-postadress m.fl. Du kan även avsluta ditt medlemsskap som Bonuskund.

Om du vill se en fullständig sammanställning på alla de uppgifter vi sparat om dig så kan du ladda ner en .pdf eller en .csv fil via denna länk: Ladda ner dina personuppgifter Du måste själv spara den nedladdade filen för framtida referens.

Integritetspolicy

Integriteten är viktig för oss människor och vi på RC Delar värderar Din integritet mycket högt och vill därför nedan beskriva exakt i detalj hur vi behandlar dina personuppgifter som är registrerade hos oss. Vi kommer även på ett transparent sätt beskriva Dina rättigheter gällande Dina registrerade personuppgifter.

Denna integritetspolicy Du kan läsa om här kan inte appliceras på de personuppgifter Du lämnar till någon av våra partners. Exempelvis när Du klickat på en extern länk som leder dig till en hemsida utanför vårt domännamn. Vi kan därmed inte bära ansvar för våra partners behandling av Dina personuppgifter.

Vem tar juridiskt ansvar för Dina personuppgifter

RC Delar tar fullt ansvar för alla de personuppgifter Du registrerar hos oss. RC Delar drivs av Storstadens Ventilation AB med organisationsnummer 559052-8039

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om Dig

Beroende hur Du som kund använder våra produkter och tjänster så kan vi komma att behöva samla in olika typer av information. Det kanske låter krångligt och det kan det även vara. Det är svårt att beskriva exakt alla uppgifter vi samlar in när Du exempelvis beställer, returnerar, kontaktar oss via telefon eller e-post etc.

Nedan har vi gjort en lista på den vanligaste informationen vi samlar om Dig:

 • För- och efternamn
 • Ditt användarnamn
 • Dina kontaktuppgifter(bostads- och leveransadresser, e-post, telefonnummer m.fl.
 • I vissa förekommande fall din ålder
 • Dina valda betalsätt för varje order
 • Din beställningshistorik
 • Din IP adress
 • Din och vår e-post kommunikation
 • Ditt kundnummer
 • Din beställningshistorik
 • Dina ordernummer
 • m.fl.

Insamling av personuppgifter från övriga platser

 • Klarna Checkout: Folkbokföringsadress & Kreditvärdighet
 • Swish
 •  

Av vilken orsak nyttjar vi- och hur länge lagrar vi Dina personuppgifter

Vi på RC Delar strävar efter att följa de olika direktiv och regler som gäller för hanteringen av Dina personuppgifter. Det finns olika anledningar till denna insamling och nedan skall vi försöka klargöra de flesta av dessa anledningar samt hur länge vi sparar dina uppgifter och även den lagliga grund behandlingen baseras på.

Lagring av personuppgifter

Initialt så lagras Dina uppgifter hos oss så länge som dessa är behövliga för dess ursprungliga ändamål. Dina uppgifter lagras även tillräckligt länge för att uppfylla respektive lagkrav. Vi vill att Du skall veta hur länge vi minst lagrar Dina personuppgifter, så här nedan följer en rad olika exempel kring dessa tidsfrister och ändamål till lagringen.

Hantering av Dina beställningar

 • kommunikation gällande reklamationer & garantiärenden
 • administration av Din betalning
 • leveranser
 • bekräftelse av Din adress

Dessa uppgifter lagras i 10 år och baseras på de köpvillkor du accepterade vid respektive beställning.

Marknadsföring av oss tillhandahållna produkter och tjänster

 • utskick av erbjudanden
 • utskick av allmän information
 • lagring av Din önskelista
 • visning av för Dig relevanta produkter
 • påminnelse om obehandlad varukorg

Vårt intresse ligger i att kunna förmedla erbjudanden och information till Dig som kund om våra produkter och tjänster. Vi lagrar kundanalysdata i 1 år.

Kommunikation kring diverse elektroniska och/eller fysiska event och/eller tävlingar

 • kommunikation innan, under och efter tävling/event
 • kommunikation kring vinnare och vinster
 • kommunikation kring geografiska positioner för tävling/event
 • kommunikation för inbjudan till tävling/event

Vårt intresse ligger i att kunna förmedla inbjudan om att genomföra en tävling och/eller ett event. Vi lagrar Dina uppgifter kring detta i 1 år.

Administration kring kundtjänst relaterande ärenden

 • kommunikation via e-post, telefon och/eller via annan digital kommunikation
 • teknisk support
 • kommunikation kring klagomål
 • kommunikation kring support
 • allmän kommunikation

Det ligger i bådas(Ditt och vårt) intresse att vi skall kunna kommunicera obehindrat ex. både inför- och efter ett köp.

Fullföljande av rättsliga lagkrav

 • behandling av personuppgifter för uppfyllande av förpliktelser i enlighet med gällande lagkrav, beslut från myndighet och/eller domstolsbeslut
 • förpliktelser vilka innefattar vårt ansvar och säkerhet kring de produkter vi säljer och erbjuder
 • framtagande av kommunikation mellan Dig och oss kring ex larm- och återkallande av produkt
 • behandling av Dina personuppgifter enligt lagen om bokföring och/eller penningtvätt

 Det ligger i bådas(Ditt och vårt) intresse att vi skall kunna uppfylla rättsliga lagkrav. Dina personuppgifter kring detta lagras i 10 år.

Utveckling och förbättring av produkter, tjänster och nätbutik

 • analys av statistik kring hur du använder nätbutiken
 • sammanställning av analysdata för utvärdering kring planering av ex. inköp av nya produkter, förändringar i nätbutiken, förbättrade leveranser etc.
 • förbättring av vår elektronisk infrastruktur, så som ex. säkerhet och trygghet
 • analys kring lagerhållning av produkter för en hållbar utveckling

Vårt intresse ligger i att kunna utveckla nätbutiken, IT infrastrukturen, produkterna och tjänsterna för att dessa skall bli säkrare och mer resurssnåla samt öka tryggheten för Dig som kund som använder våra produkter och tjänster. Vi lagrar Dina uppgifter kring detta i 10 år.

Brott och missbruk mot oss samt utredning, förebyggande och förhindrande av dessa

 • vi arbetar ständigt för att förhindra intrång och angrepp i vår digitala infrastruktur
 • förhindrande kring utskick av skräppost, nätfiske(phishing) och försök till olaglig inloggning på kundkonton
 • vi uppmärksammar försök till bedrägerier och andra försök till olovlig handling i vår digitala infrastruktur

Vårt intresse ligger i att kunna erbjuda en så säker elektronisk infrastruktur som det någonsin går. Vi lagrar Dina uppgifter kring detta i 1 år.

Hantering av personuppgifter för Bonuskunder

Att vara Bonuskund innebär att Du tjänar pengar på varje beställning du gör som sedan kan utnyttjas till kommande köp samt att Du får förtur till kommande produktnyheter och Du tar även del av unika erbjudanden som enbart skickas ut till våra Bonuskunder. Det lönar sig att vara Bonuskund hos oss. För att göra detta möjligt måste vi lagra dina personuppgifter.

Registrering och administration av Bonuskunder

 • vi behöver dina personuppgifter för att kunna registrera dina RC(Race Coins) när du handlar hos oss
 • vi behöver dina personuppgifter för att sammanställa dina RC så du kan använda dom i olika ändamål, som t.ex. vid nästa köp
 • vi behöver dina personuppgifter för att kunna skicka ut förmåner, erbjudanden, rabatter eller liknande till Dig som Bonuskund
 • som Bonuskund tar du även del av våra generella nyhetsbrev. Du kan inte välja att inte ta del av nyhetsbrevet som Bonuskund. Detta ingår i avtalet.
 • vi behöver dina personuppgifter för att kunna acceptera din val att bli Bonuskund
 • du kan närsomhelst själv avsluta ditt Bonusmedlemskap. Dock förlorar du då dina insamlade RC och måste börja om från början vid ett nytt Bonusmedlemskap.
 • du kan själv välja att bli Bonuskund. Antingen vid registrering av nytt kundkonto, vid utcheckningen eller i efterhand via ditt konto i nätbutiken

Genom att du blir Bonuskund så accepterar du även att vi behandlar dina personuppgifter kring detta.

Hantering av Dina personuppgifter till andra företag

Det händer att vi måste delge delar av dina lagrade personuppgifter till andra företag. För att vi skall kunna leverera Dina produkter, utföra vissa serviceuppdrag, erbjuda olika betalningsalternativ och lagra vår elektroniska infrastruktur på ett webhotell hos/med företag som vi normalt inte använder så exponeras dina personuppgifter på olika sätt. Dock är dessa företag biträden för Dina personuppgifter och får enbart behandla dina personuppgifter enligt våra föreskrifter.

Exempel på sådana företag och myndigheter är samt företag vi normalt använder oss av för en daglig drift är:

 • PostNord
 • Klarna
 • Swish
 • PayPal
 • Skatteverket eller Polismyndigheten

Dina rättigheter kring Dina personuppgifter

Du har- och kan utöva vissa rättigheter kring de personuppgifter vi lagrar om Dig. Nedan beskriver vi dessa rättigheter.

Tillgång

Vi döljer inget kring hur vi hanterar Dina personuppgifter. I de fall du vill granska vilka personuppgifter vi lagrar och behandla om Dig så kan Du själv ladda ner en .pdf eller en .csv fil med all information vi en länk i Ditt kunkonto i nätbutiken. Ladda ner dina personuppgifter

Rättelse

I de fall du anser att vi felaktigt behandlat Dina personuppgifter eller om Du själv vill ändra och uppdatera Dina personuppgifter så kan Du själv utföra dessa ändringar inne på Ditt kundkonto i nätbutiken. Kontot är personligt och kan inte överlåtas till annan person eller annat företag.

Begränsning och/eller Radering

Du kan närsomhelst begära att Dina av oss lagrade personuppgifter skall raderas eller på något sätt begränsas. Du kan t.ex. anse att vi inte behandlar Dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Invändning

Du kan närsomhelst invända mot sättet vi behandlar dina personuppgifter. T.ex. kan Du invända mot att vi skickar ut vårt nyhetsbrev till Dig. 

Återkallelse av Samtycke

Du kan närsomhelst återkalla ett samtycke som du lämnat till oss. I de fall återkallelse är möjligt så har vi ändå rätten att behandla de personuppgifter vi hade innan återkallelsen. Om det finns lagar som kräver att vi måste spara de uppgifter som begärts återkallade så kommer vi inte kunna radera dessa.

Klagomål

Du kan närsomhelst lämna in ett klagomål till ex. Datainspektionen eller integritetsskyddsmyndigheten i de fall du anser att vi behandlat Dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Dock rekommenderar vi Dig att först kontakta oss så att vi får en chans att se över om någon agerat vårdslöst medvetet eller om felet kan lösas utan inblandning av myndigheter.

Utövning

I de fall Du önskar nyttja Dina rättigheter kring de personuppgifter vi lagrar och behandlar om Dig är Du välkommen att kontakta vår support. Kontakta oss

Bedömning

En s.k. intresseavvägning ligger till laglig grund för hur vi skulle kunna komma att behandla Dina personuppgifter. Utifrån denna intresseavvägning görs bedömningen att det som ligger i vårt intresse av behandlingen av personuppgifter är av större vikt än det intresse och de grundläggande rättigheter Du har av att få Dina personuppgifter obehandlade.

Cookies

En s.k. Cookie är en textfil som skickas från en server på internat och som sedan sparas i den webbläsare Du använder. En Cookie kan inte sparas på flera installerade webbläsare på samma gång.

En Cookie kan delas in i två grupper

 • tillfälliga Cookies som automatiskt raderas när du stänger ner Din webbläsare - Sessionscookies
 • Cookies som ligger kvar i webbläsare under en av utsändaren förutbestämd tid - Tidsbegränsade Cookies

Förutom Cookies så kan vi även använda oss utav närbesläktade tjänster. Det kan vara tjänster som samlar in data kring hur Du surfar på nätbutiken, vad Du söker efter eller liknande. Vi kan använda dessa tjänster för att förbättra användarupplevelsen för Dig som kund.

Hur vi använder Cookies i nätbutiken

Rent tekniskt så måste nätbutiken använda sig av ett antal sessions- och funktionscookies. Detta för att vi skall kunna leverera korrekta och relevanta annonser utifrån de produkter du tidigare köpt, visa produktförslag på ex. tidigare, av dig eller andra, visade produkter, analysera besökarstatistik via Google Analytics, spara de varor du lagt i varukorgen.

Neka Cookies

Du kan själv ändra inställningarna i Din webbläsare för automatiserat nekande av Cookies alternativt information om begärd lagring ac Cookie. Observera att Din användarupplevelse i nätbutiken kraftigt kommer reduceras om Du nekar Cookies i Din webbläsare.

 

Vår integritetspolicy kan komma att uppdateras utan att vi meddelar Dig som registrerad kund. Du kan med jämna mellanrum återbesöka denna sida för den senaste versionen. Vi registrerar inte datum eller versionsnummer för ändringar på denna sida