Reklamationer

Reklamation

Garantiåtaganden

Om produkten fortfarande omfattas av garanti så kan du lämna in den i lagershoppen och upprätta ett garantiärende. Går produkten att laga i lagershoppen så är detta det främsta valet av åtgärd. I annat fall ombesörjer vi garantiåtgärderna tillsammans med vår leverantör av produkten. Om du inte har möjlighet att komma till lagershoppen med produkten så måste du kontakta oss för att vi skall kunna avgöra vart produkten skall skickas. I de flesta fall skall produkten skickas direkt till vår leverantör för kontroll och bedömning. I de fall där du inte har möjlighet att komma till lagershoppen och produkten skall skickas till oss så gäller följande:

  1. Om varan har ett synligt fel som kan konstateras innan den monterats/testats så bekostar RC Delar returfrakten.
  2. Om vara beter sig skadat efter montering/användning så bekostar kunden returfrakten.

Reklamationsrätt

Det åligger kunden att påvisa ursprungligt fel utanför presumsionstiden på sex(6) månader men inom reklamationstiden på tre(3) år. Dock kan RC Delar vara behjälpliga och se till att produkten kan skickas in till rätt leverantör/verkstad för kontroll och bedömning. Du som kund betalar samtliga frakter vid inskick till leverantör/verkstad. 

Vänligen reklamera funktionsfel inom skälig tid från det att felet upptäcktes. Vid reklamation måste kvitto eller ordernummer uppvisas.

Reklamationsrätten gäller ej företag!

Utanför garantitiden

Vi finns här för dig även efter garantitidens utgång. Om en skada har uppstått på en produkt som du tidigare köpt av oss så kan vi hjälpa till att försöka reparera produkten till ett överkomligt pris. Krav är dock uppvisande av kvitto eller ordernummer. Väljer du att skicka in produkten till oss så betalar du själv för fraktkostnaden till oss samt fraktkostnaden tillbaka till dig. Det kostar inget att lämna in produkten i lageshoppen för kontroll samt för ett kostnadsförlag på reparation.

Skulle eventuell tvist uppstå så gäller ARN's föreskrifter.