Garantier

Garantivillkor

Garanti

Produktgaranti

RC Delar lämnar minst 1 års garanti på samtliga produkter vi säljer om inget annat angivits. Begagnade produkter omfattas av en begränsad garanti om 3 månader. Produktgarantin innebär att vi lagar eller byter ut den trasiga produkten inom garantitiden, förutsatt att skadan ej uppkommit på grund av handhavandefel. Tillverkarens garantivillkor gäller framför RC Delar's garantivillkor.

Kontakta oss när du vill upprätta ett reklamationsärende. Bifoga gärna bilder och annan dokumentation som gör det lättare för båda parter att lösa reklamationen och garantiärendet på ett snabbt och smidigt sätt.

Om du vill returnera en produkt som omfattas av garantin så skickar vi ut en förbetald returfraktsedel till dig. Om du väljer att returnera varan på annat sätt så bekostar inte RC delar returfrakten. Du kan även lämna in ditt garantiärende direkt till oss i lagershoppen.

Tänk på att du har rätt till att neka en uthämtning om du ser att paketet är skadad, såvida det är ett hämtpaket hos ett ombud eller en hemleverans.

Garanti på tjänster

1 års garanti lämnas på av oss utförda tjänster som ex service, reparation eller liknande. Normalt slitage och/eller handhavandefel ersätts ej.